Nyt billede kommer snart

 

Velkommen til Lundby Banko

Vi spiller hver anden onsdag - i lige uger

 

Se mere på: Nyheder

Bankospil i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby