7. december 2020:

Lundby Banko aflyser indtil videre

Som det fremgik af pressemøde i dag, er alle eksisterende corona tiltag i hele landet forlænget til og med 28. februar 2021.

At vi hidtil har kunnet afholde bankospil skyldtes det ”store” forsamlingsforbud, som betød, at vi kunne være flere end 10 personer samlet, når alle vendte ansigtet samme vej - mod scenen i Medborgerhuset.

Desværre er Vordingborg en af 38 kommuner, som er omfattet af skærpede tiltag foreløbig frem til 3. januar 2021. Det indebærer bl.a. suspendering af det ”store” forsamlingsforbud.

Vi vil løbende følge udviklingen og orientere på Facebook og hjemmeside, når vi spiller igen.

Med ønsket om en God Jul og et Godt Nytår takker vi vores trofaste spillere for opbakningen og håber snart, vi kan ses igen. 

Nye restriktioner fra 26./29.oktober

7. december 2020:

Under de skærpede restriktioner gælder nedenstående ikke i Vordingborg kommune. Men vi lader det stå, fordi vi håber snart at kunne spille igen efter disse retningslinjer. 

Forsamlingsforbudet er ændret til højest 10 personer.

Men det er alligevel muligt at forsætte med at spille banko i Medborgerhuset i Lundby.

Ved at ændre bordopstillingen, så vi alle sammen kommer til at sidde med næsen den samme vej - vendt med opråberen, skal vi overholde de samme corona regler som biografer o.lign. (Maks. 500 fortrinsvis siddende personer, hvis lokalet tillader det)

Der vi stadig være plads til 50, men kom i god tid. Vi vil sørge for, at pladserne bliver fordelt efter "først til mølle" princippet.

Med virkning fra og med den 29.10.20 skal alle personer, der ikke sidder ned, bære mundbind/visir. Altså ved ankomst, afhentning af mad i baren, ved toiletbesøg, og når lokalet forlades. 

Øvrige retningslinjer om afstandskrav, afspritning osv gælder fortsat. 

27.10.2020

 

Opstart efter sommerferien

Sæson 2020-2021 starter med bankospillet den 2. september 2020 kl. 18.30 med afstand og masser af håndsprit.

Døren åbnes kl. 17.00, og salget starter straks derefter. Kom i god tid, da ikke alt er som det plejer.

Når vi skal overholde de nødvendige afstandskrav, kan vi højst være 54, fordelt på de tre sale. Hvis der kommer flere, er vi nødt til lukke indgangen.

Vi vil sørge for, at der bliver holdt den nødvendige afstand, og der vil være håndsprit ved indgangen, ved alle salgssteder og ved baren. Der vil blive gjort ekstra rent på toiletterne før åbning og inden pausen.

For at skabe tilstrækkelig ventilation holdes alle døre mellem salene og gangen  åbne under spillet, og der luftes ud fra jagtstuen og havestuen, inden spillet starter og i pausen.

Når spillet er slut, forlader alle salen med god afstand. De der har vundet kødgevinster forlader salen gennem køkkenet, hvor gevinsterne bliver udleveret i mellemgangen.

Der kan være andre nødvendige tiltag, som vil blive meddelt løbende under spillet.

Vi håber på jeres forståelse, så vi kan afvikle spillet på en sikker og forsvarlig måde.

Husk at medlemskortet skal fornys. 

Kom og vær med og få nogle hyggelige timer.

 

Pølsesalg kun til pausen

Forsøget med at kunne få pølser inden spillet ophører, da ordningen stort set ikke har været brugt. Der vil nu kun være pølser i pausen, men de skal betilles og betales, inden spillet går i gang.

Love for Lundby Banko ændret 17. april 2019

Se de ændrede Love

Medlemskort 2019 gælder til 31.7.2020

Som følge af beslutningen om at ændre regnskabsåret til 1. august til 31. juli vil alle medlemskort for 2019 være gældende frem til 31.7.2020

Udbetaling af gevinster fra diverse spil

Alle kontante gevinster over 25 kr. fra diverse spil som lykkeskoen, 21-spil, 3-eren og trimbingo skal afhentes ved hovedkassen/medlemskort

Seneste nyt

På dette sted vil vi fortælle kort om nyheder og ændringer til øvrige sider. Eventuelle ændringer vil samtidig være beskrevet mere uddybende på den side, de vedrører.

Nyhed fra og med 2016

Medlemmer, der anbefaler et medlem, som ikke tidligere har været medlem af Lundby Banko, bliver belønnet og får en flaske snaps eller en æske chokokade, når det nye medlem har været til banko tre gange.

Anbefal gerne flere.

Jo flere spillere vi er, jo sjovere er det.