Seneste kommentarer

10.10 | 08:50

Hej Jeanette
Som det fremgår af vores hjemmeside, spiller vi hver onsdag i lige uger. Det vil være en god ide at komme i god tid - vi åbner kl. 17 - da der i disse coronatider er begrænset plads.

10.10 | 06:30

Hej jeg vil rigtig gerne komme til banko hvornår er muligt for dette
Mvh Jeanette

Del siden

Kan vi fortsat spille banko ?????

Flere af vores spillere har sikkert allerede læst i Ekstra Bladet og på bladets hjemmeside om ”de nye rammer for, hvor meget og hvordan, der skal betales skat af bankospil. 

Bladet skriver, at det kommer til at betyde, at mange bankoforeninger lukker, og at de, der hidtil har modtaget støtte fra bankoforeningerne, mister denne støtte fremover.

Her følger en længere redegørelse, hvor Lundby Banko vil oplyse om, hvor sagen står for øjeblikket, og hvad vi forventer, der vil ske fremover. Vi vil løbende informere på vores bankospil og på denne side, når der kommer nyt.  

Op gennem 1950erne og 1960erne blev bankospil gradvist mere og mere populært i Danmark. Spillene gik også under betegnelser som ande-, grise-, flæske- og varespil. Det var typisk idrætsforeningers støtteforeninger, der arrangerede ugentlige bankospil med fødevarer som præmier.

Spilleloven

Reglerne for afholdelse af bankospil findes i Spilleloven, som på mange punkter er uforståelig og som rigtig mange bankoarrangører ikke overholder eller kan overholde.

Man kan sige, at der findes 5 regler, som skal overholdes:

De 5 regler i Spilleloven:

 1. Foreningen skal være lovlig (vedtægter, bestyrelse, regnskab)
 2. Spillerne skal være registrerede medlemmer samt betale kontingent
 3. Den maksimale præmie i et spil må ikke overstige 5.000 kr, og den daglige præmiepulje må ikke overstige 100.000 kr.
 4. Overskuddet fra spil skal udloddes til almennyttige formål
 5. Foreningen må ikke fortrinsvis have til formål at spille bingo eller banko.

Hvis bankoforeningen overholder alle fem regler, så må den afholde bankospil for sine medlemmer.

Det store problem er regel nr. 5, at foreningen ikke fortrinsvis må have til formål at spille bingo eller banko. Denne regel fortolkes af Spillemyndigheden således, at foreningen også skal have andre arrangementer end bankospil.

Et andet problem er at finde ud af, om spillerne skal betale skat af den del af gevinsternes værdi, der overstiger 200 kr., eller om foreningen skal betale afgift af beløbet.

Bankoforeningerne i Danmark (BFID)

For nogle år siden begyndte Spillemyndigheden pludselig at interessere sig for bankoforeningerne, og flere blev politianmeldt for ikke at overholde Spilleloven.

Der blev derfor indkaldt til stiftende generalforsamling i BFID, som blev afholdt den 25. januar 2020 i Århus. Repræsentanter fra Lundby Banko var til stede, og vi har deltaget i alle efterfølgende møder, foreningen har holdt med sine medlemmer, ligesom vi har haft stor glæde at de informationer, vi løbende har fået om gældende regler under corona.

Foreningens formål er ”at varetage og fremme medlemmernes fælles interesser særlig i henhold til gældende lovgivning, overfor offentlige myndigheder og andre relevante aktører”. I den forbindelse har foreningen stor nytte af sit samarbejde med Horesta.

Siden 2020 er der kommet flere politianmeldelser til, og der er udstedt bøder i størrelse helt op til omkring 3 mio. kr. til bankoarrangører, der påstås ikke at overholde loven. BFID er gået ind i disse sager, og resultatet er, at ingen er dømt endnu og bøderne er ikke betalt.

Den nye spillelov

Et flertal på Christiansborg er netop blevet enige om nye rammer for afholdelse af bingo- og bankospil.

Den gode nyhed er, at der fremover ikke vil være en regel om, at foreningen ikke fortrinsvis må have til formål at spille bingo eller banko.

Den dårlige nyhed er, at foreningerne fremover vil have 2 muligheder:

 1. Udlodde mindst 35% af indtægten ved salg af plader og spil til almennyttige formål.
 2. Betale 41% i afgift til staten af bruttoindtægten (salg af plader og spil minus udgiften til gevinster).

Da de fleste bankoforeninger i dag tilbagebetaler ca. 75% af indtægterne ved salg af plader og spil til spillerne i form af gevinster, behøver man ikke at være den store matematiker for at regne ud, at så kan man ikke give 35% til almennyttige formål. Derfor vil det være nødvendigt at forhøje salgspriserne eller nedsætte størrelsen af gevinster. Eller give de 41% af overskuddet til staten, hvilket vil betyde, at mange, der i dag har glæde af foreningernes overskud, vil miste denne støtte fremover.

Zoom møde den 17. marts

Den 17.marts afholdt BFID zoom møde for sine medlemmer.

Her oplyste BFID

 • at de første gang blev præsenteret for til udkast til de nye regler i efteråret
 • at de efterfølgende gang på gang har fortalt de forskellige partiers ordførere, at de nye regler vil betyde, at mange mister støtte, enten fordi bankoforeningerne må lukke eller betale afgift til staten.
 • at Skatteministeriet påstår, at bankoforeningerne var med til forslaget. Og det er ikke tilfældet. Tværtimod har Skatteministeriet ikke lyttet til argumenterne men fastholdt, at der kun kan blive tale om de to muligheder.
 • at udkastet til nye regler skal behandles i Folketinget til efteråret, og at de nye regler tidligst forventes at kunne træde i kraft til årsskiftet.

Det giver os tid til at forsøge at forsøge at få ændret resultatet til noget, vi kan leve med.

Formanden oplyste, at han har kendskab til, at der i Københavnsområdet er taget initiativ til underskriftsindsamling, der resultere i de 50.000 underskrifter, det kræves for at få sagen bragt op i Folketinget. Han har bedt initiativtagerne vente lidt, fordi det er vigtigt at bruge den rigtige formulering. På zoom mødet aftalte vi derfor,

 • at BFID starter en underskriftsindsamling
 • at BFID laver forslag til læserbreve samt orientering af borgmestre og lokalpolitikere.
 • at BFID via forhandlere af bankoudstyr får udbredt kendskabet til de nye regler til de mange bankoarrangører, der ikke er medlem, og
 • at BFID inviterer alle bankoforeninger til stormøde om sagen.

Vi vil løbende orientere her på siden, efterhånden som der kommer nyt.